Isala Klinieken

Bewegwijzering voor grootste topklinisch ziekenhuis van Nederland

Isala Klinieken

Realisatie: 2012 - 2013
Opdrachtgever: Isala Klinieken
Diensten: De Isala Klinieken in Zwolle is het grootste topklinische ziekenhuis van Nederland.

Eindresultaat

De Isala klinieken bouwden een nieuw ziekenhuis.
Het nieuwe ziekenhuis kreeg een vloeroppervlakte van 104.000 m² en bestaat uit vier overzichtelijke, met elkaar verbonden, eenheden: de zogenaamde vlinders. Vanaf eind augustus 2013 openden hier de poliklinieken, verpleegafdelingen, laboratoria , diagnose- en behandelfuncties. In een gebouw dat maar liefst 104.000m² vloeroppervlakte beslaat, is het van groot belang dat medewerkers, bezoekers en patiënten goed hun weg kunnen vinden.

Opdracht: Levering van 5.400 bewegwijzeringsborden ten behoeve van de nieuwbouw van de Isala Klinieken. Voor het gehele complex moesten ca. 5.400 borden en bordjes geleverd worden. De borden omvatten verwijzende-, instructie- en kamerborden. De procesbebording was additioneel. Ook hier gaat het om bijna 1.000 borden. Dit aantal zal in de loop van 2013 verder groeien als er wordt proefgedraaid in het ziekenhuis.

Wij werken o.a. voor